Privacy policy

Společnost APIGRO s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů a je vedena u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00043584. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Společnost APIGRO s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nim nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu společnosti APIGRO s.r.o. (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a v žádném případě nejsou poskytovány třetím osobám.

Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti APIGRO s.r.o. po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.